Zuinig-met-energie.nl Zuinig-met-energie.nl
 
  Home  -   Contact  -   Favorieten  -   Mond tot mond  -   Links 


Klimaatverandering Nederland

Door de opwarming van de aarde verandert het milieu. De aarde heeft een complex ecosysteem en welke veranderingen we in de toekomst exact kunnen verwachten is moeilijk te voorspellen. Toch zijn er wel trends aan te geven. Krijgen we in Nederland te maken met uitdroging, of krijgen we natte voeten?

De aarde is afgelopen eeuw 0,6 graden warmer geworden. Met name de laatste decennia is het hard gegaan. De effecten daarvan zijn overal zichtbaar: hittegolven komen steeds vaker voor, regenbuien worden extremer, er zijn meer zachte winters, meer warme zomers en er is een stijgende zeespiegel.

Zeespiegel
Voor een land dat meer voor de helft onder de zeespiegel ligt, is een stijgende zeespiegel wel iets om een beetje nerveus van te worden. Afgelopen eeuw is de zeespiegel met 20 centimeter gestegen.

Deskundigen zijn het niet eens over de verwachte zeespiegelstijging voor de komende honderd jaar. Die is mede afhankelijk van de toename van de temperatuur en ook daarover weet niemand hoe die zich gaat ontwikkelen. Het kan 1,1 graad zijn, maar misschien wel 6,4 graden.

Hoe dan ook: als het warmer wordt zetten de oceanen uit omdat ze warmer worden. Door smeltend ijs op Groenland en op de Noordpool zal de zeespiegel verder stijgen. Het ministerie van VROM gaat uit van een maximale zeespiegelstijging van 60 centimeter. Er zijn echter oook scenario's die uitkomen op een zeespiegelstijging van een meter of meer.

Geen probleem
De Nederlandse overheid ziet de zeespiegelstijging wel als iets om alert op te zijn, maar vooralsnog niet als een groot probleem voor onze veiligheid. De duinen en dijken zijn voorlopig hoog genoeg. Bovendien gaat de zeespiegelstijging relatief langzaam: er is tijd genoeg om maatregelen te nemen als de zee verder omhoog komt.

Rivieren
Veel milieudeskundigen verwachten dat de waterproblemen in Nederland van de andere kant komen: via de rivieren. Het zal in de toekomst meer gaan regenen. Of beter gezegd: het gaat harder regenen. Niet alleen bij ons, maar ook in de rest van Europa. Dat extra regenwater komt via de rivieren Nederland binnen.

Hoogwater
Het hoogwater van 1993 en 1995 is een voorproefje geweest over wat ons in de toekomst te wachten staat. Het niveau in de rivieren zal meer met pieken en dalen gaan. In warme zomers zal de waterstand laag zijn, maar bij hoogwater zullen de rivieren meer water te verwerken krijgen.

Voldoende?
De Rijn bijvoorbeeld kan nu 15.000 m3 water per seconde verwerken. Rijkswaterstaat wil dat door dijkverhoging, uitbaggeren en andere maatregelen verhogen naar 16.000 m3 per seconde. Of die maatregelen voldoende zijn, zal de toekomst uitwijzen.