Zuinig-met-energie.nl Zuinig-met-energie.nl
 
  Home  -   Contact  -   Favorieten  -   Mond tot mond  -   Links Waterstof: nog even en je rijdt met een brandstofcel

Her en der rijden ze al rond: auto's een bussen op waterstof. Dat gebeurt via een brandstofcel. In een brandstofcel wordt energie geproduceerd door waterstof en zuurstof bij elkaar te brengen. Bij de reactie ontstaat elektriciteit en het uitlaatgas is zuiver stoom oftewel water.

Voertuigen nemen de waterstof met zich mee in hun tanks, bijvoorbeeld als vloeibare waterstof, of als waterstofgas onder druk. Het restproduct -puur water- kan via een uitlaat aan de achterkant van het voertuig worden afgevoerd.

Elektrolyse
De brandstofcel is uitstekend te combineren met vrijwel alle vormen van duurzame en milieuvriendelijke energie: biomassa-, wind-, water- en zonne-energie. Windenergie, zonne-energie en waterkracht zijn bij uitstek geschikt voor de opwekking van elektriciteit. Door elektrolyse van water kan eenvoudig waterstof worden geproduceerd.

Waterstofeconomie
Voor verder gebruik van waterstof is de brandstofcel de technologie bij uitstek. Dit vereist een nieuw op te bouwen infrastructuur voor de opslag en het vervoer van waterstof, hetgeen grote investeringen met zich meebrengt. Er wordt daarom wel gesproken van de waterstofeconomie.

Trappelend bedrijfsleven
Voor een soepele overgang van olie naar waterstof als drijvende kracht achter onze economie dient er nogal wat te gebeuren. Vreemd genoeg lijkt het erop dat het bedrijfsleven al staat te popelen om nieuwe ontwikkelingen te introduceren. De brandstofcel is het experimentele stadium al lang gepasseerd. Binnen een paar jaar rollen de eerste autos met een waterstof-verbrandingsmotor uit de fabriek, en binnen tien jaar de eerste brandstofcelautos.

Amerika
De oliemaatschappijen zijn de grote kracht achter de ontwikkeling van de brandstofcel en het lijkt dan ook geen toeval dat de Amerikaanse olie-president George Bush ervoor gezorgd heeft dat vrijwel alle inspanningen van de Amerikaanse regering met betrekking tot duurzame energie gericht zijn op brandstofcellen.

Geen toekomstmuziek
Is de brandstofcelauto toekomstmuziek? Nee, in tegendeel. Hoewel weinigen dit beseffen, staan we vrijwel aan de voet van grootschalige toepassing van de brandstofcel. Het is moeilijk voorstelbaar, maar onze "heilige koe", de auto, zal reeds binnen enkele decennia een heel ander beestje zijn dan het huidige. De inspanningen in die richting komen voor een belangrijk deel van de Duitse en Japanse auto-industrie.

Lees verder over energie in de toekomst
- Zonne-energie
- Windenergie
- AlgenBron: Brandstofcel.com