Zuinig-met-energie.nl Zuinig-met-energie.nl
 
  Home  -   Contact  -   Favorieten  -   Mond tot mond  -   Links 


Zonne-energie: Binnenkort per strekkende meter

De zon schijnt gratis en via zonne-panelen kun je energie winnen uit die zonnekracht. Zonne-energie is nooit echt een volwaardig alternatief geweest voor 'normale' energie. Een belangrijke reden daarvoor is de prijs van zonne-panelen. Maar daar komt verandering in!

Op dit moment worden ongeveer 170.000 woningen (gedeeltelijk) met zonne-energie verwarmd. De overheid in Nederland heeft een paar jaar geleden de subsidie op zonne-panelen stopgezet. Sindsdien worden er niet zo veel zonne-panelen meer geplaatst in Nerderland. Maar naar verwachting gaat dat de komende decennia ingrijpend veranderen.

Europese ambities
De Europese ambities met betrekking tot zonne-energie zijn groot. Als doelstelling voor zonne-energie heeft de Europese Commissie een geinstalleerd vermogen van 3000 MW in 2010 gedefinieerd. De zonne-energiesector is wereldwijd in de afgelopen vijf jaar verviervoudigd. Met name door subsidies in de VS en in Japan. Over een paar jaar is er helemaal geen subsidie meer nodig. Dan worden zonne-panelen, net als vloerbedekking, per strekkende meter verkocht.

Akzo en Shell
Waar Nederland het bij windenergie juist laat liggen, daar loopt ons land voorop bij de ontwikkeling van zonne-energie. Een samenwerkingsverband van de Nederlandse bedrijven Akzo en Shell heeft afgelopen jaren intensief samengewerkt om tot een manier te komen waarbij een (hele) dunne laag zonne-cellen op een rol gefabriceerd kan worden. Naar verwachting is deze zonnefolie vanaf 2009 te koop.

Eenvoudig en goedkoop
De zonnefolie zet licht om in elektriciteit. De folie is dunner dan een menselijke haar, dus je kunt er hele daken mee bedekken zonder dat het gewicht van het dak toeneemt. Het nadeel van de folie is dat de hoeveelheid energie die ermee opgewekt kan worden lager is dan de bekende zonnepanelen. Maar doordat de folie op een rol eenvoudig en goedkoop te produceren is, wordt dat nadeel al snel goedgemaakt. Voordelen van de folie zijn ook dat het materiaal buigzaam is, onbreekbaar en eenvoudig op allelei manieren is toe te passen.

Helianthos
Shell en Akzo hebben vanwege een verschil in opvatting hun samenwerking beeindigd. Akzo, dat haar deel onder de naam Helianthos inmiddels verkocht heeft aan Nuon, gaat uit van folie waarbij net als zonnepanelen relatief goedkoop sillicium gebruikt wordt. Shell denkt dat er meer toekomst zit in 'CIS', een legering op basis van (duur) koper die efficienter is. De toekomst zal uitwijzen welke van de twee folies in de toekomst de markt gaat veroveren.

Doorbraak
Zeker is in ieder geval dat zonne-folie een doorbraak zal zijn bij het gebruik van zonne-energie. Juist ook omdat de folie goedkoop te produceren is, is het een volwaardig alternatief. Naast folie wordt er, bijvoorbeeld in de VS en in Australie, hard gewerkt aan een andere nieuwe vorm van zonne-energie: de zonne-toren.

Tower of Power
In Australie zijn ze het verst bij de ontwikkeling van een 'Tower of Power'. Daar zijn plannen voor een toren van een kilometer hoogte. Het principe is simpel. Warme lucht stijgt omhoog en wordt daarbij elke honderd meter globaal een graad koeler. Het temperatuurverschil veroorzaakt een opwaarts gerichte windstroom.

Spiegels
Door middel van spiegels rond de toren die allemaal op hetzelfde punt gefocust worden, wordt dat temperatuurverschil vergroot. Het temperatuurverschil kan een windsnelheid opleveren tussen 35 en 50 kilometer per uur en dat is genoeg om de turbines in beweging te brengen. De 'Tower of Power' moet 200 megawatt energie leveren, voldoende om 200.000 huishoudens te bedienen. Belangrijk voor de Australische overheid is dat een zonnetoren ervoor zorgt dat jaarlijks ruim 900.000 ton minder CO2 de lucht in wordt geblazen.

Lees verder over energie in de toekomst
- Windenergie
- Waterstof
- Algen