Zuinig-met-energie.nl Zuinig-met-energie.nl
 
  Home  -   Contact  -   Favorieten  -   Mond tot mond  -   Links 


Wat is het broeikaseffect?

Iedereen heeft het over het broeikaseffect, maar wat is dat nou eigenlijk? En is het werkelijk zo erg dat de aarde opwarmt? En kunnen we er wat aan doen? Tekst en uitleg over een wereldwijd fenomeen dat al zo oud is als de aarde zelf.

Wanneer je in je auto stapt die in de brandende zon heeft gestaan, dan is het binnen gloeiend heet. Logisch. De zon brandt op het dak en binnen loopt de temperatuur op, want de warmte kan nergens naar toe. Precies op dezelfde manier werkt het broeikaseffect.

De zon verwarmt de aarde. Die warmte kaatst als het ware tegen de aarde aan en wordt weer teruggestuurd. Maar in de dampkring botst deze warmte tegen allerlei gassen aan. In plaats van te verdwijnen de ruimte in, wordt de warmte weer richting aarde gezonden.

Broeikasgassen
Broeikasgassen bestaan uit verschillende stoffen. Methaan bijvoorbeeld. En kooldioxide, ook wel bekend als CO2. Deze gassen komen op natuurlijke wijze in de atmosfeer terecht. En dat is maar goed ook, want totaal zonder broeikasgassen zou de temperatuur op aarde wel 18 graden koeler zijn.

Toename CO2
De afgelopen decennia is met name de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer gigantisch toegenomen. Een belangrijke oorzaak van die toename is de verbranding van fossiele brandstoffen zoals hout, kolen en olie. Dat er tegelijkertijd wereldwijd enorm veel bossen gekapt zijn die CO2 opnemen komt het klimaat ook niet echt ten goede.

Warmer
De afgelopen honderd jaar is de aarde gemiddeld 0,6 graden warmer geworden. Dat lijkt niet veel, maar de gevolgen daarvan zien we in Nederland overal om ons heen. Er zijn meer hittegolven. De zeespiegel stijgt. Extremer weer komt vaker voor en diersoorten die hier normaal niet voorkomen, verkassen naar ons land.

Nog warmer
Hoe het klimaat in de toekomst gaat veranderen is helemaal niet zeker, maar over een ding is vrijwel iedereen het eens: als we niets veranderen aan onze levensstijl, dan is het hier over honderd jaar minstens drie graden warmer.

Maatregelen!
Tijd dus om nu maatregelen te nemen. Er liggen internationaal allerlei afspraken die ertoe moeten leiden dat de hoeveelheid CO2 wordt teruggedrongen. Jij kunt daarbij helpen. Sterker nog: we zullen wel moeten. Op deze site vind je tal van tips met dingen die jij in je eigen huishouden kunt doen om je bijdrage aan de klimaatbeheersing te geven.