Zuinig-met-energie.nl Zuinig-met-energie.nl
 
  Home  -   Contact  -   Favorieten  -   Mond tot mond  -   Links 


Wat is groene stroom?

Vrijwel alle energieleveranciers bieden hun klanten de mogelijkheid aan om voor groene stroom te kiezen. Maar bij consumenten is er nog steeds veel wantrouwen tegen groene stroom. Veel van dat wantrouwen komt voort uit misverstanden over groene stroom.

Gewone stroom en groene stroom
Allereerst een definitie: groene stroom is stroom die op milieuvriendelijke wijze geproduceerd is. Elektrciteit ontstaat namelijk niet zomaar, dat moet je maken.
'Gewone stroom' wordt meestal gemaakt door de verbranding van gas of kolen. Dat is goedkoop, maar belastend voor het milieu. 'Groene stroom' is stroom die niet belastend is voor het milieu. De stroom wordt opgewekt in een biogascentrale, door windmolens of via zonne-energie.

Stroom is stroom
Wanneer je overschakelt op groene stroom, merk je daar in je eigen huishouden niets van. De stroom die uit het stopcontact komt lijkt precies dezelfde te zijn als ervoor. Stroom is stroom. Toch is er een wezenlijk verschil: jouw energieleverancier koopt de kilowatts die jij verbruikt nu niet meer bij een kolencentrale, maar laat dat milieuvriendelijk produceren. Honderd procent. Gegarandeerd.

Niet duurder
Veel mensen denken dat groene stroom duurder is dan gewone stroom. Dat is een groot misverstand. Tegenwoordig bieden energieleveranciers groene stroom aan tegen hetzelfde tarief als gewone stroom.
Het is wel zo dat groene stroom duurder is om te produceren dan gewone stroom. Maar de meeste energieleveranciers vinden groene stroom belangrijk, net zoals het groene imago dat ze daardoor krijgen. En dus bieden ze groene stroom voor dezelfde prijs aan als gewone stroom.

Geen zon, geen stroom?
Veel mensen zijn bang dat het energienetwerk een stuk instabieler wordt door het gebruik van groene stroom. "Zal je net een dag hebben dat het bewolkt is en windstil: heb je geen stroom?!"
Gelukkig is dat niet zo. Op bewolkte (windstille) dagen wordt overtollig opgeslagen energie gebruikt. Als die reserves op zijn, worden de reguliere energiecenrales een tandje harder gezet.
Overigens houdt ons energienetwerk allang niet meer op aan de grens. Veel groene stroom wordt opgewekt in het buitenland. Bijvoorbeeld door zonne-collectoren in het zonnige Portugal en door windmolens in Denemarken. Dus kwetsbaar is het energienetwerk allerminst.